Sankt Hans aften 2018

Sankt Hans aften 2018 ved Hejsager Strand

Traditionen tro havde de bålansvarlige lavet et stort flot Sankt Hans bål.

Ole Bang's lastbil var kørt i stilling som scene, Gunnar Andersen havde opstillet lydanlæg, sanghæfterne blev udleveret, lokale misikkere spillede under fællessank, og byrådsmedlem Allan Emiliussen holdt årets båltale.


Rigtigt delligt at se så mange fremmådte bakke op om denne aften!