Forside

I daglig munde kaldt Strandforeningen!

En aktiv forening, hvis formål det er at skabe de bedste forhold ved og omkring Hejsager strand!

Aktuelle nyheder!


2024 har allerede budt på flere vejrmæssige udfordringer for vores område.
I bestyrelsen er vi ligeledes i fuld gang med at planlægge årets aktiviteter, hvor den ordinære generalforsamling er inden for rækkevidde.


Vi er blevet pålagt at lave nye vedtægter, som lever op til dagens standard for foreningevedtægter, så dette arbejde har fyldt, og fylder stadig en del.

Medlemsbladdet SKVULP arbejdes der på at få klar, og så foretager vi forenklinger på den administrative front.


Opdateret d. 8. marts 2024 \ Formanden

Generalforsamling 2024

Mandag d. 8. april 2024 kl,.19,00 afholdes ordinær generalforsamling på Pinnebergheim, Hejsager Strandby 59 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Budget og kontingent
  • Vedtægtsændringer
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af billagskontrollanter
  • Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes på mail til ForeningenHejsagerStrand@gmail.com

senest d. 25. marts. 


Mvh. Bestyrelsen