Generel Information

Traditioner gennem tiden


Gennem tiden er der opstået en del traditioner i Foreningen Hejsager Strand.

Nogle har overlevet, og holdes i hævt år efter år, andre er gået i glemmebogen!


Sankt Hans aften

Sti- og strandrensning

Loppemarke

Sommerfest