Generel Information

Foreningen Hejsager Strand

Traditioner gennem tiden


Gennem tiden er der opstået en del traditioner i Foreningen Hejsager Strand.

Nogle har overlevet, og holdes i hævt år efter år, andre er gået i glemmebogen!


  • Sankt Hans aften
  • Sti- og strandrensning
  • Loppemarke
  • Sommerfest

ForeningenHejsagerStrand@gmail.com

Facebook

Google+

Twitter