Generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle sager.

 

Dvs. at generalforsamlingen i alle sager kan bestemme indenfor lovgivningens rammer - forudsat vedtægternes regler om afstemning, beslutningsduelighed m.v. overholdes.

 

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i april måned.

 

På denne side kan du finde de seneste referater og regnskaber.