Hjemmeværnsdag 2018

Hjemmeværnsdag ved Hejsager Strand

Sammen med Hjemmeværnet Haderslev Nord havde vi arrangeret en hjemmeværnsdag, hvor Hjemmeværnet kom med to køretøjer, og præsenterede lidt af deres ydstyr.

Der var lavet en bivuak, et bord med et udvalg af forskellige håndvåben, en opstilling med bomberydningsudstyr og forskellige bombe attrapper, og en stor opstilling med hjertestartere, førstehjælpsdukker i store og små størrelser.


Der var planlagt to instruktionsrunder, hvor de to dygtige førstehjælpsinstruktører fortalte om og demonstrerede hjertestarterens funktion.

Efterfølgende var der rigt lejlighed til selv at prøve hjerte-lunge massage, under kyndigt vejledning.


En rigtig spændende dag!